Bovenbouw

De Koninklijke Harmonie Crescendo Glabbeek maakt het essentiële element uit van de bovenbouw.

De administratieve en financiële taken neemt het hoofdbestuur op zich.

De artistieke leiding ligt in handen van de dirigent.

De Alternatieve Leercontext die we aanbieden in de Harmonie vormt een belangrijke schakel tussen onze onderbouw en bovenbouw

Rekening houdend met de leeftijd en het speelniveau van de jonge muzikanten, voorzien we een geleidelijke doorstroom van onze jeugd naar de Harmonie.


Onderbouw
"Jeugdwerking"

De onderbouw staat onder leiding van het jeugdbestuur.

Zij staan in voor de administratieve omkadering van de jeugdwerking en de organisatie van activiteiten.

 

Voor onze jeugdwerking is de Academie Regio Tienen (ART) een zeer belangrijke partner!