Alternatieve Leercontext

Voor leerlingen muziek aan de Academie Regio Tienen is het vak groepsmusiceren een verplicht vak in de derde en vierde graad.

De competenties verbonden aan dit vak kun je ook verwerven binnen onze vereniging. Ook de Koninklijke Harmonie Crescendo is voor dit aanbod verbonden aan de Academie Regio Tienen.

Praktisch: voor percussionisten, koper- of houtblazers die lid zijn van de vereniging en wekelijks de repetities bijwonen, gelden deze repetities als officieel lesmoment ter vervanging van het vak groepsmusiceren. De repetities en de aanwezigheden op deze oefenmomenten zijn aan dezelfde regels onderworpen als aan deze van de lessen aangeboden door ART.

Contactpersoon voor de Alternatieve Leercontext binnen onze muziekvereniging is Tom Deserranno.

Voor meer info en vragen kun je terecht op ons contactformulier.